Chính sách chung

1. Quy chế của Sàn giao dịch Thương mại điện tử Thanh Hóa

1.1. Quy chế này áp dụng cho các thành viên hoạt động trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Thanh Hóa, tại địa chỉ:  http://themart.vn.  Do Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử Việt Nam phát triển.

1.2 Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa là các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, được Ban quản lý sàn TMĐT Thanh Hóa chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa và các bên liên quan cung cấp (Bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

1.3. Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa là nơi giao thương giữa người mua và người bán, đồng thời giúp quá trình mua bán qua mạng thực hiện một cách trọn vẹn bằng việc hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

1.4. Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

2. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa

2.1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa

2.1.1. Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa nêu ra.

2.1.2. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

2.1.3. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa sẽ thẩm định thông tin các Doanh nghiệp đưa lên Sàn đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm.

2.1.4. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

2.1.5. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

2.1.6. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

2.1.7. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

2.1.8. Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa” và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2.2. Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa

2.2.1. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa trong điều kiện và phạm vi cho phép.

2.2.2. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa  sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa .

2.2.3. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa chịu trách nhiệm định hướng, xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: Nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, thủ công mỹ nghệ, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa .

2.2.4. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

2.2.5. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa và khắc phục các sự cố như: Sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên sẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa không phải chịu trách nhiệm liên đới.

2.2.6. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa sẽ tư vấn cho các thành viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên (doanh nghiệp hoặc cá nhân)

3.1. Quyền của thành viên

3.1.1. Đối với các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa sẽ được miễn phí thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

3.1.2. Thành viên sẽ được tạo một gian hàng riêng để trưng bầy hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

3.1.3. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

3.1.4. Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

3.1.5. Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

3.1.6. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

3.2. Nghĩa vụ của thành viên (doanh nghiệp hoặc cá nhân)

3.2.1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

3.2.2. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

3.2.3. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.  Đặc biệt mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.

3.2.4. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

3.3.5. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa trong Quy chế này.

3.3.6. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

4. Điều khoản áp dụng

4.1. Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa và thành viên phải được đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Hà nội để phân xử. Quyết định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là quyết định có giá trị chung.

4.2. Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

4.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa là:  http://themart.vn .

Điều khoản cam kết

1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

2. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

3. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.  Đặc biệt mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.

4. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

5. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa trong bản Quy chế này.

6. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Thanh Hóa.

BQL SÀN GIAO DỊCH TMDT TỈNH THANH HÓA