Cách tính một số loại thuế của Úc (14-11-2022)
Cách tính một số loại thuế của Úc.

Thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu là mức thuế quan do Cơ quan Hải quan và Biên phòng Úc áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc. Thuế này được tính dựa trên trị giá hải quan của hàng hoá. Mức thuế được áp dụng dựa trên sự phân loại trong biểu thuế hải quan.

Các mức thuế nhập khẩu được xác định dựa trên sự phân loại thuế đối với hàng hoá. Luật Thuế Hải quan năm 1995 đã quy định sự phân loại, các mức thuế, quy tắc diễn giải và thông tin về các chương trình ưu tiên, ưu đãi và miễn trừ khác có thể được áp dụng. Biểu thuế luôn có sẵn tại Cơ quan Hải quan và Biên phòng hoặc trên website của cơ quan này. Thuế hải quan phải nộp dựa trên trị giá hải quan của hàng hoá.

Thuế GST

Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) là loại thuế do cơ quan thuế Úc (ATO) áp dụng. ATO thông báo “GST áp dụng với mức phổ biến là 10% đối với hầu hết các loại hàng hoá, dịch vụ và các loại hàng hoá khác được tiêu thụ tại Úc”. GST được tính dựa trên giá trị hải quan của hàng hoá, cộng với thuế nhập khẩu, cộng với phí bảo hiểm, vận chuyển.

GST được áp dụng với hầu hết các hàng hoá nhập khẩu, chỉ có rất ít ngoại lệ. Việc miễn giảm chủ yếu được áp dụng đối với hàng thực phẩm, viện trợ y tế và được nhập khẩu với những điều kiện ưu đãi nhất định. GST được áp dụng ở mức 10% giá trị của giá trị nhập khẩu chịu thuế (VoTI). 

Lưu ý: Giá trị nhập khẩu chịu thuế (VoTI) của hàng hoá là tổng giá trị của các loại sau:

 • Trị giá hải quan (CV);
 • Thuế nhập khẩu;
 • Số lượng đã trả hoặc phải trả cho vận chuyển hàng đến Úc và bảo hiểm vận chuyển hàng hoá (T&I); và
 • Thuế WET phải nộp.

Thuế rượu (WET)

WET được áp dụng cho các loại đồ uống có cồn sau:

 • Rượu vang nho, bao gồm cả rượu sủi và rượu vang nồng độ cao;
 • Các sản phẩm từ rượu vang nho như rượu vang Ý (marsala), rượu mùi (vermouth), rượu pha (cocktails) và rượu kem (creams);
 • Các loại rượu từ trái cây và rau quả, gồm cả rượu vang hoa quả nồng độ cao và rượu rau quả;
 • Rượu lên men – cider (từ táo) và perry (từ lê); và
 • Rượu mật ong và rượu sa kê, bao gồm cả rượu mật ong nồng độ cao.

WET được tính như sau:

 • 29% của giá mua trong cửa hàng miễn thuế.

Hoặc cho các loại nhập khẩu khác:

 • 29% trị giá hải quan + thuế nhập khẩu + vận tải và bảo hiểm quốc tế. 

Thuế xe xa xỉ (LCT)

LCT được áp dụng cho các phương tiện có động cơ (trừ xe gắn máy hoặc phương tiện tương tự) giá trị trên 60.316 AUD (từ năm tài chính 2013/14) mà:

 • Được thiết kế để chở dưới 2 tấn và ít hơn 9 hành khách; và
 • Có trị giá xe xa xỉ ở mức như trên.

LCT được áp dụng ở mức 33% từ 1/7/2008, trước đó là 25%.

Cẩm nang xuất khẩu