Điều kiện nhập khẩu vào Úc đối với Mít đông lạnh, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2021 (13-11-2022)

Điều kiện nhập khẩu này áp dụng cho trái cây, rau và thảo mộc đông lạnh dùng cho người – gồm cả mít đông lạnh. 

(Bao gồm trái cây đông lạnh nguyên trái, cùi hoặc thịt trái cây đông lạnh, ngoại trừ chuối)

Điều kiện nhập khẩu xác định các yêu cầu an toàn sinh học phải được đáp ứng để nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Úc. Dưới đây là các điều kiện nhập khẩu đối với trái cây, rau và thảo mộc đông lạnh dùng cho người – gồm Mít đông lạnh (trừ chuối) dùng cho con người, cụ thể như sau:

a. Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng này.

b. Mỗi công hàng phải được xác minh là đã trải qua quy trình cấp đông thích hợp. Quá trình cấp đông này bao gồm cả khâu chuẩn bị, đóng gói và bảo quản.

Để chứng minh sự tuân thủ đối với yêu cầu này, trên các giấy tờ sau: Tờ khai cấp đông/Freezing declaration, Danh sách đóng gói/Packing list, Tờ khai của nhà cung cấp/Supplier’s declaration, Tờ khai của nhà xuất khẩu/Exporter’s declaration, Giấy chứng nhận xuất khẩu/Export Certificate, Hóa đơn thương mại/Commercial Invoice, Giấy chứng nhận người thụ hưởng/Beneficiary certificate hoặc Tờ khai của Nhà sản xuất/Manufacturer’s declaration phải ghi rõ các thông tin sau:

(1) Nước xuất xứ

(2) Tên khoa học

(3) Thông tin đóng gói

(4) Thông tin về quá trình xử lý;

(5) Giấy cam kết về việc đóng băng cứng;

(6) Giấy cam kết về việc sản phẩm đã được duy trì liên tục ở nhiệt độ -18oC (âm mười tám độ C) hoặc thấp hơn trong thời gian ít nhất 7 ngày.

Lưu ý: Quá trình đóng băng chỉ bắt đầu được tính khi nhiệt độ đạt -18oC và phải duy trì ở nhiệt độ này trong 7 ngày liên tục

c. Hàng hóa phải được chuẩn bị ở quy mô thương mại và đóng gói sạch sẽ, sử dụng bao bì mới.

d. Hàng hóa phải đảm bảo sạch sẽ và không lẫn các hạt, dầu, xác động vật, mảnh thực vật và các vật liệu có rủi ro an toàn sinh học trước khi tới Úc.

e. Hàng hóa khi tới Úc phải ở dạng đông lạnh.

f. Hàng hóa đáp ứng được các điều kiện trên có thể được thông quan mà không cần phải qua kiểm tra. Hàng hóa có thể bị kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tình trạng đông lạnh của hàng hóa hoặc kiểm tra các điểm chưa được thể hiện trên hóa đơn.

g. Theo Quy định về áp dụng các loại phí an toàn sinh học (chung) 2016 và Chương 9, Phần 2 của Quy định an toàn sinh học 2016, tất cả các phí dịch vụ được trả cho Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc. Thông tin chi tiết về cách tính phí có thể xem tại đây.

h. Ngoài các yêu cầu đối với hàng hóa được nhập khẩu, các yêu cầu đối với yếu tố phi hàng hóa của hàng hóa nhập khẩu cũng được áp dụng, bao gồm độ sạch của container, bao bì và các điểm đến. Những yêu tố phi hàng hóa nhập khẩu này có thể bị kiểm tra và xử lý khi hàng đến. Tham khảo thêm quy định cụ thể tại BICON về Thông quan Phi Hàng hóa.

i. Sau khi các yêu cầu về an toàn sinh học đã được đáp ứng, nhà nhập khẩu có trách nhiệm tuân thủ Bộ luật Kiểm soát Thực phẩm Nhập khẩu năm 1992 và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu là an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn của Úc bao gồm Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand. Các lô hàng thực phẩm có thể được đưa đi kiểm tra và phân tích theo Chương trình Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu để xác minh tính an toàn và đáp ứng các quy định.

Tham khảo thêm thông tin tại đây 

Cẩm nang xuất khẩu