Mời tham dự hội chợ Nông nghiệp 2023 tại Ấn Độ (15-11-2022)
Hội chợ phát triển nông nghiệp 2023 (AGRI PROGRESS EXPO 2023) của Ấn Độ sẽ được tổ chức từ ngày 20-22/1/2023 tại trung tâm hội chợ triển lãm Ludhiana, bang Ludhiana, Ấn Độ.

Hội chợ tập trung vào các ngành hàng máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây