Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT : Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Còn hiệu lực
27/2017/TT-BNNPTNT
25-12-2017
01-11-2018
Thông tư
Trần Thanh Nam

Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu


Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu